ב"ה
YeshuApp stänger ner
×

Synd kom in i bilden

Introduktion

Du är skapad med ett syfte - att lära känna och leva med Gud i all evighet, precis som han är evig. Den första människan, Adam, levde i denna verklighet, i fullständig enhet och gemenskap med Gud. Det fanns bara en brist – den fria viljan. För att vara i ett sant förhållande till Gud måste man välja att leva med Honom, men detta öppnar också för det motsatta valet – att separera sig från Honom. Att leva, handla och tala mot Guds vilja är vad Bibeln kallar "synd".
Om Guds vilja för dig är evigt liv, betyder synd evig död. Detta gör det till ett mycket viktigt ämne och det självklara valet för den första lektionen i kursen. Så, låt oss nu se närmare på vad synd verkligen betyder och var den kommer ifrån.

Ursprunget

Det är helt naturligt för oss att sätta våra egna behov i centrum av våra liv, det är faktiskt så vi är födda. Men, desto mer vi blir upptagna av oss ​​själva, desto mindre märker vi den smärta vi orsakar andra. Det tar inte lång tid innan det lilla barnet börjar använda intriger och lögner för att tvinga sin vilja genom. Ibland blir det bättre när barnet växer upp, och ibland blir det värre, men det lämnar oss aldrig helt. Denna självcentrerade kraft inuti oss, som får oss att skada andra, är syndens ursprung och outtömliga källa.

Konsekvenserna

Resultatet av synden är lätt att se runt omkring oss, världen är full av ondska, smärta och sorg. Det som är mindre uppenbart är hur det påverkar vårt förhållande till Gud. Eftersom vi inte kan se Gud förstår vi inte omedelbart hur mycket detta också smärtar Honom, men Han skapade oss till Sin avbild, Han genomsyrar hela skapelsen, och upplever personligen alla sår vi orsakar varandra. Detta resulterar i en ofattlig moralisk skuld mellan mänskligheten och Gud.
Här är några avsnitt i Bibeln som beskriver konsekvenserna av synd:
 • Den tar bort vår frid med Gud (Jesaja 57:21)
 • Den skiljer oss från Gud, stänger av kommunikationen (Jesaja 59:1-2)
 • Den skapar skuld och skam (Psaltaren 51:1-7)
 • Den bygger upp dom och straff som behöver förlåtelse (Matteus 25:46)
 • Den förslavar oss i en nedåtgående spiral (Romarbrevet 6:17)
 • Den förblindar oss och orenar oss (2:a Petrusbrevet 1:9)
 • Den dödar oss på insidan (Efesierbrevet 2:1)
 • Den tar bort allt hopp (Efesierbrevet 2:12)
 • Den korrumperar vårt sinne och samvete (Titus 1:15)

Olika grader av synd

Bibeln har tre huvudsakliga ord för synd på hebreiska, och de används för att beskriva olika grader av synd:

1. Chet (חֵטְא)

Detta hänvisar till oavsiktlig synd, och är vanligtvis relativt lätt att korrigera när vi upptäcker det. Vi brister alla i kunskap på många olika sätt. Ibland får vi aldrig veta att det vi gör är fel och vi fortsätter oavsiktligt att orsaka skuld och smärta. Men, när vi får reda på det måste vi försöka återställa det som förstörts och kompensera för det som förlorats. Denna typ av synd är lätt att förlåta.

2. Avon (עָווֹן)

Detta hänvisar till handlingar som vi vet är fel, men vi gör dem ändå i vår svaghet. När vi skaffar dåliga vanor eller hamnar i dåligt sällskap kan vi delvis förlora kontrollen över våra liv och bli hjälplöst fångade i synd och skuld. Även om detta är allvarligare än "chet", finns det en vilja till förändring, och med rätt vägledning kan synden övervinnas. När det finns en uppriktig vilja att förändras och förbättras är förlåtelsen aldrig långt borta.

3. Pesha (פֶּשַׁע)

När en person medvetet gör vad han eller hon vet är fel, och rättfärdigar det för egen vinning skull, eller handlar i direkt uppror mot Gud – kallas det "pesha" och är den allvarligaste typen av synd. Vägen till upprättelse och förlåtelse är mycket svår och ibland nästan omöjlig. Gud kan tillrättavisa och rädda en sådan person genom att tillåta att svårigheter drabbar syndaren. I en församling blir en sådan syndare utesluten från gemenskapen. Även om det kan tyckas grymt att straffa och utesluta någon, är det ofta det enda sättet att ödmjuka syndaren och så småningom leda honom eller henne till omvändelse och förlåtelse. Därför är det skrivet att Gud straffar den han älskar (Hebreerbrevet 12:6), för att han leder dem bort från fördärvets väg.

Vägen tillbaka

Innan vi kan fortsätta vår resa mot vårt ursprungliga syfte hos Gud och med människorna omkring oss, måste vi bestämma oss för att vända oss bort ifrån synd, börja förlåta andra och göra bättring. Detta kallas också för "omvändelse" och kommer att förklaras i följande lektioner. Vi hoppas att du blivit hjälpt av denna lektion och ser fram emot att ha dig med på nästa, men låt oss först göra en sammanfattning och gå igenom några frågor och svar.

Sammanfattning

 • Vi är skapade med ett evigt syfte att leva med Gud och en återställd mänsklighet för alltid.
 • Det finns en outtömlig källa till synd inuti oss.
 • Konsekvenserna av synd är: sorg, smärta, ofrid, skuld, dom, slaveri, blindhet, död, hopplöshet och korruption.
 • Det finns tre huvudsakliga typer av synd beroende på vår inställning till synden.
 • Vägen tillbaka till vårt ursprungliga syfte är omvändelse.

En bön

”Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta,
pröva mig och känn mina tankar.
Se till om jag är på en olycksväg
och led mig på den eviga vägen.”
(Psaltaren 139:23-24)