ב"ה
YeshuApp stänger ner
×

Friköpt

"Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder" (Matteus 1:21)

Det här är vad Herrens ängel sade angående Yeshuas födelse. Den hebreiska roten av namnet "Yeshua" är יָשַׁע vilket betyder att befria och rädda någon från något. Även om det är uppenbart vad han räddar oss ifrån, är det inte så självklart hur det kommer att ske. För att förstå hur Yeshua räddar oss från våra synder, måste vi gå tillbaka till början.

När det gäller mord, ger Gud följande lag i första Moseboken:
"Och för ert eget blod, alltså ert liv, ska jag kräva räkenskap. Jag ska utkräva det av alla djur, och likaså av människorna. Av var och en som dödar sin broder ska jag utkräva den människans liv. Den som spiller människoblod, hans blod ska utgjutas av människor, för Gud har gjort människan till sin avbild." (1:a Moseboken 9:5-6)

Poängen i denna passage är inte att skapa lagstiftning (vilket blir betydligt mera detaljerad i andra och tredje Mosebok), utan att peka på livets helighet och Guds totala rättvisa. Nyckelfrasen för denna lektion är: "hans blod ska utgjutas av människor ", vilket betyder att någon måste betala med sitt liv för att Guds rättvisa ska uppfyllas. Detta är vad Yeshua gjorde för oss!

Syndernas förlåtelse har ett högt pris. Det kan bara betalas av en person som frivilligt väljer att ge sitt liv för en syndare, utan att själv vara en syndare. Under hela mänsklighetens historia har det bara levat en sådan person - han är Messias. När han blev oskyldigt dömd och korsfäst, betalade han helt frivilligt det fulla priset för hela mänsklighetens synd genom alla tider. Att bli friköpt kallas också för förlossning.

"Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Nej, det var med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och brist. Han var utsedd redan före världens skapelse men har nu i dessa sista tider uppenbarats för er skull." (1:a Petrusbrevet 1:18-20)

Fyrfaldig förlossning

Förlossningen genom Messias blod kan förklaras i fyra delar, baserat på fyra platser där hans blod utgöts under Hans sista timmar.

1. Blodet i Getsemane trädgård

När Yeshua bad i trädgården upplevde Han enorm ångest, så till den grad att han svettades blod (Lukas 22:44). Varför? Eftersom han visste vilket lidande som låg framför Honom. Han visste också att han inte förtjänat det och att han när som helst kunde be Gud Fadern att låta Honom slippa denna grymma död. Hans bön förblev dock: "Far! Om du vill, så ta den här bägaren ifrån mig! Men ske inte min vilja, utan din."

Detta blod köpte oss fria från vårt uppror mot Gud. Eftersom synd kom in i världen genom olydnad (Genesis 3), måste vägen tillbaka till Gud innebära att göra Honom till den högsta auktoriteten i våra liv igen. Yeshua demonstrerade detta genom att sätta Guds vilja högre än sitt eget liv, och betalade priset för vår olydnad med Sitt eget blod.

2. Blodet från piskrappen

Innan romarna korsfäste Yeshua, piskade de honom hårt (Johannes 19:1).

Enligt profeten Jesaja betalade blodet från dessa sår för vårt helande. "Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade." (Jesaja 53:5).

Alla sjukdomar kommer ursprungligen från vår synd mot Gud – vägen till helande börjar i förlossningen i Yeshuas blod.

3. Blodet från törnekronan

Törne symboliserar Guds förbannelse över synden (1:a Moseboken 3:17-19). När en törnekrona trycktes ner över Yeshuas huvud (Johannes 19:2) köptes vi fria från syndens förbannelse. Gud utlovar en ny skapelse för alla som är friköpta, och i denna skapelse kommer det inte längre att finnas någon förbannelse (Uppenbarelseboken 22:3). Och redan nu skapar Gud någonting nytt inuti oss - en ny ande – när syndens förbannelse lyfts (2:a Korintierbrevet 5:17-21).

Detta kommer att beskrivas i detalj i senare lektioner, men poängen är att alla delar av förlossningen har både en nutida och en framtida uppfyllelse.

4. Blodet från korset

Strax innan Yeshua dog på korset, ropade han: "Det är fullbordat!" (Johannes 19:30). Efter att ha betalat det fulla priset med Sitt blod är Guds förlossning för mänskligheten fullbordad: upproret är avslutat, såren är läkta, förbannelsen är upphävd och döden övervunnen.

Det sista Han köpte med sitt blod var livet självt. Han betalade priset för döden, och nu erbjuder Han evigt liv i den nya skapelsen för alla som tar emot det.

Var finns detta i Talmud?

Att bli friköpt av en tredje part kan verka konstig för någon som är van vid att läsa Tora och Talmud (eller annan religiös litteratur).
  • Är jag inte fullt ansvarig för mina egna synder och förlossning?
  • Var kan jag hitta ställföreträdande försoning utanför Nya Testamentet?
  • ... och var fick apostlarna den här idéen ifrån?
Det finns ett antal hänvisningar till denna typ av försoning i Talmud och andra judiska kommentarer. Här är några:

Moed Katan 28a.4
Yerushalmi Yoma 2a.1
Vayikra Rabbah 20.12
Shemot Rabbah 35.4
Pesikta Rabbati 37
Midrash Tanchuma, Acharei Mot 10:1
Zohar II, 212a
Zohar III, 218a
Zohar II, 218a
Taharat HaKodesh 2:4, 9a (om Jesaja 53)

Om en rättfärdig människas död har bringat delvis försoning tidigare i historien, hur mycket mer måste då Messias död bringa försoning – Han som är Den Rättfärdige, hela Israels och världens Konung? Apostlarna hade alltså all rätt att dra denna slutsats.

Sammanfattning

  • Guds rättvisa kräver att alla synder måste betalas
  • Vi måste till slut betala med våra liv för våra synder
  • ... men genom att låta en helt rättfärdig person dö som en syndare, har Gud friköpt mänskligheten från uppror, sjukdom, förbannelse och död.

En bön

Vänd dig till mig och var mig nådig,
    ty jag är ensam och betryckt.
Mitt hjärtas ångest är stor,
    för mig ut ur min nöd!
Se till mitt lidande och min möda,
    förlåt mig alla mina synder.
Se, hur många mina fiender har blivit,
    hur de hatar mig med våldsamt hat.
Bevara min själ och rädda mig,
    låt mig inte komma på skam, ty jag flyr till dig.
Låt oskuld och ärlighet bevara mig,
    ty jag hoppas på dig.
Gud, befria Israel,
    ur all dess nöd. (Psalm 25: 16-22)