ב"ה
YeshuApp stänger ner
×

En ny himmel och en ny jord

Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen: ’Se! Nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta.’ (Uppenbarelseboken 21:1-4)

En fullständig återupprättelse

Synden kom in i världen i början av den första boken i Bibeln, och den övervinns slutgiltigt först här, i slutet av den sista boken. Allt däremellan är en lång kamp för återupprättelsen av mänskligheten. Gud sätter Sin plan i verket, steg för steg, ständigt i samarbete med män och kvinnor som gör sin lilla del i det hela.

Den slutliga destinationen

Tvärt emot vad många tror, lär Bibeln oss inte att himmelen eller paradiset är vår slutliga destination, det är bara en tillfällig viloplats för de rättfärdiga själarna. Slutet är i den nya himlen och den nya jorden, men "slutet" är ett missvisande ord, eftersom det egentligen är en "början". Den Nya Skapelsen är evighetens början för oss, ett oändligt oskrivet blad... som går långt utöver allt vi kan tänka och föreställa oss (1:a Korintierbrevet 2:9).

Floder, träd, folkslag och ett nytt Jerusalem

Vi får inte så mycket detaljer om den Nya Skapelsen, förutom att den liknar den nuvarande skapelsen i hög grad, men på ett förhärligat sätt. Här är några glimtar:

 • och [han] visade mig den heliga staden Jerusalem, som kom ner från himlen, från Gud, och som ägde Guds härlighet. Dess strålglans var som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis.  [...] Något tempel såg jag inte i staden, ty Herren Gud, den Allsmäktige, och Lammet är dess tempel. Staden behöver inte ljus från sol eller måne, ty Guds härlighet lyser upp den, och dess ljus är Lammet. Och folken skall vandra i dess ljus, och jordens kungar skall föra in sin härlighet i den. (Uppenbarelseboken 21:10-24)
 • Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall. Den går ut från Guds och Lammets tron. Mitt på stadens gata, på båda sidor om floden, står livets träd som bär frukt tolv gånger, varje månad bär det frukt, och trädets blad ger läkedom åt folken. (Uppenbarelseboken 22:1-2)
 • Någon natt skall inte finnas mer, och de behöver inte någon lampas sken eller solens ljus. Ty Herren Gud skall lysa över dem  (Uppenbarelseboken 22:5)

En upprättelse i två steg

För att undvika förvirring när du läser andra, liknande avsnitt i Bibeln, måste det poängteras att upprättelsen kommer att ske i två steg. Det första steget inträffar i samband med Messias återkomst. Messias Yeshua kommer då att återställa det nuvarande Israel, Jerusalem och det tredje templet. Han kommer då som Kung och Herre (till skillnad från Hans första ankomst när Han kom som en tjänare). Detta kommer att starta ett 1000-årigt fredsrike på jorden med Messias som kung, även känt som "Guds rike" eller "Himmelens rike". Bland de bibelpassager som talar om denna tidsperiod finns:

 • Jesaja 65:17-25 
 • Sakarja 8:1-8 
 • Sakarja 8:20-23 
 • Sakarja 14:9-19 
 • Hesekiel 40:1-6 

Det här första steget har också en separat uppståndelse av de döda för alla som är privilegierade att delta i den här tiden:

 • Daniel 12:1-3 
 • Uppenbarelseboken 20:4-6 
 • Johannes 5:25-26 
 • Matteus 8:11 

Först efter att denna tidsperiod gått i fullbordan kommer den slutgiltiga domen och uppståndelsen (Johannes 5:28-29, 2:a Petrusbrevet 3:10-13, Uppenbarelseboken 20:11-15).

Ett viktigt kall

En av utgångarna i den slutliga domen är "den andra döden" eller eldsjön. Detta är en mycket allvarlig bestraffning, som ursprungligen endast var avsedd för djävulen och hans änglar (Matteus 25:41), men det är också utgången för människor som inte vill omvända sig och fortsätter att bedriva ondska (1:a Korintierbrevet 6:9-11, Uppenbarelseboken 22:14-15). Även om det är omöjligt för oss att säga vem som kommer att dömas till vad, därför att Gud dömer våra hjärtan, är det oerhört viktigt att vi följer Guds kall till omvändelse idag. Det finns inget löfte i Bibeln som säger att vi kommer att leva imorgon. Lyssna på vad Talmud säger i Shabbat 153a:

Vi lärde oss där i en mishna från Rabbi Eliezer som säger: Omvänd dig en dag innan din död. Rabbi Eliezers elever frågade honom: Men kan en person veta vilken dag han kommer att dö? Han sa till dem: Då är detta ett så mycket bättre råd, man skall omvända sig idag så att man inte dör imorgon; och genom att följa detta råd kommer man att leva hela sitt liv i omvändelse. Och kung Salomo sade i sin visdom: "Låt dina kläder alltid vara vita och låt olja aldrig fattas på ditt huvud" (Predikaren 9:8), vilket innebär att en person alltid behöver vara redo.

Och vi kan inte vänta på ett tecken från Gud innan vi omvänder oss. Bibeln är i sig själv det största tecknet som finns, vilket vi lär oss i berättelsen om den rike mannen och Lasarus (Lukas 16:19-31).

I denna berättelse nämns också Abraham, som är en nyckelperson för att förstå vår vandring i tron, mer om honom i nästa lektion...

Sammanfattning

 • Skapelsen kommer slutligen att återupprättas i en ny himmel och en ny jord
 • Dessa liknar den nuvarande skapelsen, men på ett förhärligat sätt
 • Vi kan knappt ens börja att föreställa oss hur det kommer att se ut
 • Det är avgörande att leva i omvändelse varje dag

En bön

Herren är min lott och min bägare,
    du tryggar min arvedel.
En ljuvlig lott har tillfallit mig,
    ett underbart arv har jag fått.
Jag prisar Herren som ger mig råd.
    Även mitt inre förmanar mig om natten.
Jag har alltid Herren för ögonen.
    Han är vid min högra sida, jag vacklar inte.
Därför gläds mitt hjärta och jublar min ära.
    Även min kropp får vila trygg,
för du lämnar inte min själ åt dödsriket,
    du låter inte din Helige se förgängelsen.
Du visar mig livets väg.
    Jag mättas av glädje inför ditt ansikte,
    av ljuvlighet på din högra sida för evigt. (Psaltaren 16:5-11)