ב"ה
YeshuApp stänger ner
×

Trons resa

"Och Abram trodde på Herren, och Han räknade honom det till rättfärdighet." (1:a Moseboken 15:6).

Ofta när man undervisar om "tro" i Bibeln, så kallas Abraham (eller Abram) det perfekta exemplet - trons fader. I den här lektionen skall vi gå i hans fotspår och se hur han fick den titeln, och hur hans resa även gäller oss.

Gud kallar

Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag skall visa dig. Där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse. Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade. (1:a Moseboken 12:1-3).

Abraham blev kallad av Gud till att lämna sitt hemland och gå till det utlovade landet. Hans gensvar på detta blev det första avgörande steget mot att ta emot välsignelserna i Messias. På samma sätt måste vi vara redo att lämna allting bakom oss när vi börjar följa efter Messias (Matteus 19:27-29).

Provet

Som en belöning för sin tro på Gud, får Abraham en son i hög ålder, Isak, som skall ärva välsignelsen och vara del i Messias släktträd, men då säger Gud följande:

En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Han sade till honom: "Abraham!" Han svarade: "Ja, här är jag." Då sade han: "Tag din son Isak, din ende son, som du älskar, och gå till Moria land och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag skall visa dig" (1:a Moseboken 22:1-2)

Gud säger till Abraham att offra den välsignelse, den kanal för Messias, som Han själv hade gett honom. Abraham klarar provet genom att vara villig att utföra det, men han stoppas i sista stund av Gud och en bock offras istället för Isak (1:a Moseboken 22:9-18).

Detta är en bild på hur Gud offrar sin enfödde, älskade Son - Yeshua Messias. Abraham behövde inte genomföra offret eftersom det bara var ett prov och en bild på den framtida förlossningen; men när Messias kom, många generationer senare, valde han att offras och dö för våra överträdelser för att uppfylla löftet om förlossningen.

Både Isak och Yeshua offrades på påsken, i närheten av Jerusalem - de är exakta representationer av varandra.

Vi måste alla acceptera detta offer som försoning för våra synder, det finns ingen annan utväg eller betalning för mänsklighetens synd än Messias offer (Johannes 14:6).

Inympade

Den sista meningen i 1:a Moseboken 12:3 kan också översättas som: "I dig skall alla släkter på jorden bli inympade" (Yevamot 63a).

Att ”ympa” är en jordbruksterm som innebär att man skär av en gren från ett träd och sätter in den i ett annat träd. Detta pekar på hur alla jordens nationer skall ta emot Abrahams välsignelse och förlossning genom att bli "adopterade söner och döttrar" eller "inympade grenar" i honom... men hur?

Genom tro

Detta tar oss tillbaka till det första citatet i den här lektionen: "Och Abram trodde på Herren, och Han räknade honom det till rättfärdighet."

Detta sägs om Abraham för att han litade på Guds trofasthet, även om det verkade omöjligt för löftet att uppfyllas (att få en son) enligt alla yttre omständigheter. Alltså blir vi rättfärdiga genom att lita på Guds trofasthet och förmåga att rädda oss, och inte på vår egen förmåga eller omständigheter. Detta bekräftas både av apostlarna (Romarbrevet 1:17, Galaterbrevet 3:6-9) och Talmud, där de 613 buden sammanfattas till ett: ”Den rättfärdige skall leva av tro” (Makkot 24a).

Här är det också viktigt att poängtera att denna rättfärdighet blev given innan Abraham blev omskuren, vilket innebär att rättfärdigheten är tillgänglig för både judar och icke-judar. Den beror inte på nationalitet eller bakgrund, utan bara på Messias förmåga att förlossa och rädda.

Det förlovade landet

Slutligen ser vi också att Abrahams resa inte bara gick till Kanaan, utan till det Nya Jerusalem (Hebreerbrevet 11:8-10), och att Abraham symboliserar vila och frid i livet efter döden genom hela skriften (4 Mackabéerna 13:17, Lukas 16:22, Kiddushin 72b).

Vi kan då tryggt kalla alla troende, både judar och icke-judar, för Abrahams barn. Vi har alla fått Guds kall att gå till det utlovade landet. Vi kan gå vilse ibland på vägen, men genom att alltid leva i omvändelse och tro på Guds förmåga att rädda oss genom Messias, kommer vi att nå målet.

En sammanfattning av tron

Vi kan nu sammanfatta hela kursen i följande korta rader:
Genom tro ...

  • har jag blivit friköpt från alla mina synder, det är betalat med Guds Sons blod (Matteus 20:28)
  • har jag blivit rättfärdig, inte genom egen förtjänst, utan genom Guds förmåga att rädda (Efesierbrevet 2:8-10)
  • är jag Abrahams barn, inympad som icke-jude, eller naturligt född som jude (Galaterbrevet 3:28-29).
  • kommer jag att ärva Guds rike och den Nya Skapelsen (Kolosserbrevet 1:9-12)
Och den som vittnar om allt detta inuti oss är den Helige Ande, som ständigt fortsätter att förvandla oss till Messias avbild (Romarbrevet 8:14-17).

Nästa steg

Detta var den sista lektionen i kursen. Om du inte har ansökt om en mentor än, rekommenderar vi att du kontaktar en nu. Detta ger dig möjlighet att diskutera dina frågor vidare och få personliga råd om ditt nästa steg i din vandring med Gud.

Kanske finns det möten lokalt eller online, som du kan delta i också - vi hoppas att snart få komma i kontakt med dig.