ב"ה
YeshuApp stänger ner
×

Förberedelser

Gemensamma grunder

Även om dopet är ditt första stora steg i din nya tro, finns det några saker som äger rum innan. Du behöver först gå igenom grunderna i tron. Exakt hur mycket det innebär skiljer sig åt mellan församlingar och samfund, men förbered dig på lite studier (2:a Timoteusbrevet 1:13-14).

Var medveten om kostnaden

Du förväntas också leva ett liv i omvändelse, som vi alla gör, och börja anpassa ditt liv efter Guds ord (Romarbrevet 12:2). Att följa Messias har också ett pris. Det kan kosta dig anseende, vänner och till och med familj. Du måste förvänta dig förföljelse på olika nivåer (1:a Petrusbrevet 4:12-14).

Är det värt allt detta? Yeshua var mycket tydlig med saken: Sälj allt du har för att komma in i Guds rike (Matteus 13:44-46). Var redo att bära ditt kors för Hans skull (Matteus 10:38-39).

Tvättad genom ordet

Studier av Guds ord kallas också ett "vattnets bad i kraft av ordet" (Efesierbrevet 5:25-26). Det betyder att vi ständigt måste rena oss genom att studera Guds ord. Detta är ett av de huvudsakliga sätt som Gud talar till oss. Guds Ande är i Hans ord (2:a Timoteusbrevet 3:16-17), det förvandlar oss till Hans avbild och tar bort all orenhet från oss (2:a Korintierbrevet 3:17-18). Ditt yttre dop är bara en återspegling av ditt inre dop. Du behöver skapa en vana att studera Guds ord, både på egen hand och tillsammans med andra.

Fasta

De sista dagarna före ditt dop bör du avskilja dig från din vardag och fasta (Matteus 9:15, Didache 7). Beroende på dina omständigheter kan fastan bli en eller två dagar, partiell eller hel. De som döper dig borde också fasta.

Typ av vatten

Den bästa typ av vatten att använda är kallt, rinnande vatten från en naturlig källa (levande vatten). Om det inte finns tillgång till rinnande, naturligt vatten kan annat vatten användas. Om det inte finns tillgång till kallt vatten kan varmt vatten användas (Didache 7).

Fullständig nedsänkning

Du bör sänka ned kroppen helt i vattnet. Om det inte är möjligt räcker det att hälla vatten över huvudet (Didache 7).

I vilket namn?

Du skall döpas i Faderns, Sonens och den Helige Andens namn (Matteus 29:19). Om du är judisk räcker det att bli döpt i Yeshua Messias namn (Apostlagärningarna 2:38). Vad är skillnaden?

En jude anses redan ha tro på Gud Fadern och Hans Ande. Att döpa en jude i dessa två namn vore att förneka Torans giltighet. Judar döps bara till Messias Yeshua, eftersom de nu bekänner sin tro på Yeshua, rättfärdighet genom Yeshua och den kommande uppståndelsen från de döda genom Yeshua.

En icke-jude måste även döpas i Faderns och den Helige Andens namn, eftersom de icke-judiska religionerna inte bekänner detta. Förutom tron på Yeshua, bekänner nu icke-juden sin tro på den Allsmäktige Skaparen och den Helige Ande som är verksam i dag.

Slutet på kursen

Vi hoppas att du tyckte att den här lilla kursen var till hjälp i dina förberedelser inför dopet. Om du inte redan har gjort det, så kontakta en lokal gemenskap av troende, eller fråga din mentor om hur du kan gå vidare med ditt dop, det kommer att bli ett andligt genombrott för dig.