ב"ה
YeshuApp stänger ner
×

Sann omvändelse

"Den som döljer sina överträdelser går det ej väl,
den som bekänner och överger dem får barmhärtighet."(Ordspråksboken 28:13)

Vi föreställer oss alla Gud annorlunda beroende på vår bakgrund och kunskap om Honom. Bibeln är dock väldigt tydlig angående förlåtelse och barmhärtighet: Gud kommer att förlåta alla som verkligen ångrar sig och omvänder sig från synd. Oavsett vilken synd det gäller. I den här lektionen lär vi oss mer om hur relationen mellan Gud och oss återställs genom ett ödmjukt hjärta och överflödande barmhärtighet.

"Jag säger er: På samma sätt blir det glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig - inte över nittionio rättfärdiga som ingen omvändelse behöver." (Lukas 15:7)

Detta är Messias ord om hur det blir glädjefest i himlen när en person vänder sig bort från synd. Förlåtelse och människans upprättelse är alltid i centrum av Guds uppmärksamhet och ger glädje till hela himlen. Det väger tyngre än allt annat, inklusive de rättfärdiga gärningar som görs av dem som redan är troende. Detta lär oss något om Guds hjärta, både som troende och sökare.

En liknelse

Messias, Yeshua, brukade ofta använda liknelser - berättelser - för att förklara viktiga sanningar. En av de mest kända angående omvändelse finns i Lukas evangelium, ta en liten stund och läs igenom det här: Lukas 15:11-32 

I denna berättelse representeras Gud av fadern som längtar efter sin förlorade son, som känner barmhärtighet redan när Han ser honom på långt håll, och som firar sonens återkomst. Den yngre sonen representerar alla som inser sin synd och ångrar sig. Den äldre sonen är alla som redan lever i tron, men som inte har förstått Guds hjärta för de förlorade.

Omvändelsens tre delar

Det som också är mycket pedagogiskt i denna liknelse är att den innehåller omvändelsens alla tre delar:

  • Insikt i hur fruktansvärda våra synder är (från vers 17): "Då kom han till besinning ..." När han insåg vad han hade gjort, när verkligheten kom ifatt honom, blev alternativen för hans liv tydliga.
  • Handling (vers 18): "Jag vill stå upp och gå till min far ..." Han visste hur barmhärtig fadern var och bestämde sig för att återvända till honom och lägga sitt liv i hans händer.
  • Innerliga känslor av skuld och ånger (vers 21): "Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son." Om det nu inte finns förlåtelse från Gud som svar på dessa känslor, skulle de helt och hållet förstöra våra liv. Vi tackar Gud för att det finns en väg till fullkomlig förlåtelse!

Ett rop från Gud

Ibland längtar Gud så efter att vi ska försonas med honom, att Han ropar ut till oss på eget initiativ, vi  avslutar med ett sådant känt bibelställe:

"Vänd om och vänd er bort från alla era överträdelser för att er missgärning inte skall få er på fall. Kasta bort ifrån er alla de överträdelser genom vilka ni har syndat och skaffa er ett nytt hjärta och en ny ande. Ty inte vill ni väl dö, ni av Israels hus? Jag finner ingen glädje i någons död, säger Herren, Herren. Vänd därför om, så får ni leva." (Hesekiel 18:30-32)

Här talar profeten Hesekiel till Israels folk om att "kasta bort" överträdelser och vända om från död till liv. Det är ett rop från Guds hjärta. Från detta lär vi oss också att kasta våra synder långt, långt bort, inte bara släppa dem vid våra fötter. Omvändelse innebär att kasta bort synd och aldrig plocka upp den igen. Observera också att det är vi som kastar, inte Gud. Omvändelse är alltid på vårt initiativ, då svarar Gud med förlossning, vilket betalar den faktiska kostnaden för förlåtelse, men det tar vi i nästa lektion.

Sammanfattning

  • Gud längtar efter att vi skall försonas med Honom
  • Han är full av nåd och barmhärtighet
  • När vi inser våra synder och känner av vår skuld, är Hans förlåtelse alltid där
  • Att vända sig bort från synd innebär att kasta den långt, långt bort, utan kompromiss eller baktankar.

En bön

Vår Far i himlen,
    låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
    Låt din vilja ske,
        på jorden som i himlen.
Ge oss i dag
    vårt dagliga bröd.
Och förlåt oss våra skulder,
    så som vi förlåter dem
        som står i skuld till oss.
Och för oss inte in i frestelse,
    utan fräls oss från det onda. (Matteus 6:9-13)