ב"ה
YeshuApp stänger ner
×

Han lever!

Vi tackar Gud för att Jesu liv och gärning inte slutade vid korset. Se nu vad som händer på tredje dagen efter Yeshuas korsfästelse:

Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, gick Maria från Magdala och den andra Maria för att besöka graven. Och se, då blev det en stor jordbävning, ty en Herrens ängel steg ner från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten, och hans kläder var vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda. Ängeln sade till kvinnorna: "Var inte förskräckta! Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått, så som han har sagt. Kom och se platsen där han låg!" (Matteus 28:1-6).

Tron blir till verklighet

Hittills i denna kurs kan mycket betraktas som teori eller goda levnadsregler och sunt förnuft, men med denna lektion blir tron verklig och konkret. Yeshuas lärjungar kommer med de banbrytande nyheterna att Han har uppstått från de döda.

Utan uppståndelsen hade lärjungarna inte haft något mer att säga och Yeshua skulle snart ha glömts bort. Med uppståndelsen blev Yeshuas undervisning bekräftad och bemyndigad av Gud själv. Detta blev början på den stora rörelse av troende människor som skulle nå ut till jordens ändar.

Ett levande hopp

Det finns både en negativ och en positiv kraft som drar oss till Gud. Den negativa kraften är skulden vi känner från vår syndiga natur - vi inser smärtsamt att vi inte kan fortsätta så här. Detta har förklarats i tidigare lektioner. Den positiva kraften är det överflödande liv som väntar oss i Guds nya skapelse. Denna ljusa framtid kallas helt enkelt "hopp" i Bibeln, eller "härlighetens hopp" (Kolosserbrevet 1:27).

Genom Yeshuas uppståndelse får vi se en glimt av denna kommande härlighet. Yeshuas kropp efter uppståndelsen var oförgänglig, evig, fullkomligt fri från syndens och dödens påverkan – den var förhärligad (1:a Petrusbrevet 1:20-23).

En dag kommer Gud att återupprätta hela skapelsen till ett förhärligat tillstånd, och alla som sätter sitt hopp till Gud och Hans Messias kommer att uppstå, såsom Han har uppstått, för att leva i den (1:a Johannesbrevet 3:2-3).

Förstlingsfrukten

På tredje dagen efter påsk finns det en högtid som förklarar detta. Innan någonting kunde skördas i Israel, var jordbrukaren tvungen att ta "förstlingsfrukten" till templet i Jerusalem (3:e Moseboken 23:10). Det var ett litet, symboliskt offer från kornskörden medan den fortfarande var grön, och syftet var att visa tro till Gud och tacksamhet för skörden innan den var mogen – vår försörjning kommer från Gud.

Eftersom detta också var den dag då Yeshua uppstod från de döda, är kopplingen tydlig: Den kraft och härlighet, som Gud visade i Yeshuas uppståndelse för 2000 år sedan, är ett första tecken på vad som kommer att ske med alla oss som tror i den framtida uppståndelsen - den stora skörden (Kolosserbrevet 1:18, 1:a Korintierbrevet 15:20-22).

Döden kunde inte behålla honom

Låt oss nu titta på vad Yeshua säger om sig själv. Han gör några mycket tydliga och kraftfulla uttalanden om sin uppståndelse:
  • Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör (Johannes 11:25).
  • Ty liksom Fadern har liv i sig själv, så har han gett åt Sonen att ha liv i sig själv (Johannes 5:26).
  • Människosonen måste lida mycket och förkastas av de äldste och översteprästerna och de skriftlärda. Han måste dödas och på tredje dagen uppväckas. (Lukas 9:22)
  • Denna världens furste [Satan] kommer. Mot mig förmår han ingenting." (Johannes 14:30
Eftersom Yeshua inte hade begått någon synd hade Satan och döden ingen makt över Honom och kunde inte behålla honom i graven.

Yeshua visste precis hur Han var tvungen att lida, och att Gud skulle uppväcka Honom från de döda, men var finns detta i profeterna? Det mest uppenbara skriftstället finns i Hoseas bok:

Kom, låt oss vända om till Herren.
Ty han har rivit oss, han skall också hela oss.
Han har slagit oss, han skall också förbinda oss.
Han skall om två dagar på nytt göra oss levande,
ja, på tredje dagen skall han låta oss stå upp,
så att vi får leva inför hans ansikte (Hosea 6:1-2)

Detta talar också om upprättandet av nationen Israel efter 2000 år eftersom en dag är som tusen år för Herren (Psaltaren 90:4). Israel gick i exil strax efter Yeshuas död och återupprättas nu som en nation igen.

En inre bekräftelse

Även om vår uppståndelse fortfarande ligger i framtiden, får vi en inre bekräftelse idag genom Anden: "Och om hans Ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då skall han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er." (Romarbrevet 8:11) ... men mer om det i nästa lektion.

Sammanfattning

  • Uppståndelsen är Guds bekräftelse av Yeshuas lära
  • Den är kraftkällan till alla troende
  • Den ger oss ett evigt hopp

Ett vittnesbörd

Herren är min herde,
    mig skall intet fattas.
Han låter mig vila på gröna ängar,
    han för mig till vatten där jag finner ro.
Han vederkvicker min själ,
    han leder mig på rätta vägar
    för sitt namns skull.
Om jag än vandrar i dödsskuggans dal,
    fruktar jag intet ont,
    ty du är med mig.
Din käpp och stav, de tröstar mig.
Du dukar för mig ett bord
    i mina ovänners åsyn.
Du smörjer mitt huvud med olja
    och låter min bägare flöda över.
Idel godhet och nåd skall följa mig
    i alla mina livsdagar,
    och jag skall bo i Herrens hus evinnerligen. (Psaltaren 23)