ב"ה
Har du idéer om hur YeshuApp kan bli bättre?
×

Våra värderingar

Alla organisationer inom YeshuApp har följande gemensamma värderingar och policies

  • Gud kallar alla nationer, judar och icke-judar, till omvändelse, förlåtelse av synd och till goda gärningar i Messias.
  • Jesus från Nasaret kom som "Den lidande Messias" (Mashiach Ben Yosef) vid hans första ankomst, enligt apostlarnas vittnesbörd, för syndernas förlåtelse.
  • Vid Hans återkomst kommer Han att framträda som "Den regerande Messias" (Mashiach Ben David), för att återupprätta Israel och "alla ting" (Amos 9:11-12 & Apostlagärningarna 3:21).
  • Abrahams barn är alla de, judar och icke-judar, som förlitar sig på Messias offerdöd för att uppnå rättfärdighet. De är rättfärdiga genom tro, som Abraham är.
  • Vi motsätter oss starkt alla typer av antisemitism och ersättningsteologi.
  • Ingen jude skall konvertera till kristendom, tvärtom vill vi ytterligare förstärka den unika judiska identiteten.
  • Inte heller skall någon kristen konvertera till judendom (1:a Korintierbrevet 7:18).
  • Istället måste vi arbeta tillsammans mot vår gemensamma kallelse i Messias, sida vid sida i enighet (Malaki 4:5–6).