ב"ה
Har du idéer om hur YeshuApp kan bli bättre?
×

Dopets betydelse

Det första dopet

Det första som döptes var jorden själv. Vi läser om skapelsens första dag:

Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. (1:a Moseboken 1:2)

På den tredje dagen höjs jorden upp ur vattnet och ut ur dopet. Den var en ny skapelse, född genom vatten. Detta förklarar direkt dopets natur och syfte: det är en ny början, en ny födelse, en ny skapelse (Johannes 3:3-5). Den tredje dagen antyder de dödas uppståndelse (Lukas 9:22). På ett naturligt sätt blir detta också det första steget du tar i din nya tro på Messias.

En proklamation

Dopet är en officiell proklamation. Genom att döpa dig offentligt förklarar du din tro inför hela skapelsen, både himlarna och jorden. Det var när Yeshua döptes som Fadern erkände honom som Sin son offentligt (Matteus 3:16-17), på samma sätt kommer Gud att erkänna dig när du blir döpt (Matteus 10:32).

Uppståndelse från de döda

Vattnet är inte bara en plats för liv och pånyttfödelse, det är också en grav för ditt gamla liv. I dopet lämnar du alla synder bakom dig i djupet, och när du kommer upp igen, är det som om du har återuppstått från de döda (Romarbrevet 6:1-4).

Vad lämnar jag bakom mig?

Allt som du skäms för inför Gud är nu borttvättat och Han kommer aldrig att minnas det igen. Inte heller kommer det att tas upp bland din troende gemenskap. Ingen förväntar sig att du skall fortsätta med ditt gamla liv. Dåliga vanor och synder kommer inte att nämnas, inte av Gud och inte av de troende (Efesierbrevet 4:17-24).

Vad går jag in i?

Att följa Messias är som att gå på en väg, en väg som leder till livet (Matteus 7:13-14). På din väg kommer du att lära dig mer och mer om Messias och destinationen. Du kommer att få många möjligheter att göra gott och stå emot det onda. Om du faller, kommer vi att lyfta dig, om du blir trött, kommer vi att stödja dig; det är inte en ensam vandring, vi når målet tillsammans (Predikaren 4:9-12).

Att vandra som troende betyder inte att du når målet och löftet omedelbart. Det är en livslång process som kräver tro och uthållighet (Matteus 24:13). De bästa egenskaperna kommer inte från dina personliga begåvningar och ditt intellekt, de kommer från din förtröstan på Gud och din ödmjukhet (Ordspråksboken 3:5-6). En ödmjuk person går igenom livet med tacksamhet och kommer mycket enklare in i Guds rike - vår destination (Matteus 5:3-10, Uppenbarelseboken 21:1-5).

En del av Kristi kropp

När Yeshua lämnade jorden och tog Sin plats i himlen lämnade Han sitt stora och viktiga uppdrag till oss. Vi, Hans efterföljare, ska nu fortsätta Hans verk, ge vidare Hans undervisning, nå ut till de förlorade och visa Guds kärlek till världen. Det är fullkomligt omöjligt för oss att göra det Messias gjorde i vår egen styrka, så vi gör det i kraft av hans Ande, som Han ger oss (Matteus 28:16-20). När vi gör Hans gärningar i hans Andes kraft, är vi så nära kopplade till Honom att vi handlar, ber och talar i Hans namn (Johannes 14:12-14). När vi gör Messias gärningar på jorden kallas vi till och med för "Messias kropp". Genom dopet blir du en del av denna kropp (1:a Korintierbrevet 12:12-14).

Visst är det spännande!? Det är fantastiskt hur Gud låter oss vara en del av vad Han gör här på jorden. Låt oss göra en snabb genomgång innan vi går vidare till de talande parallellerna i nästa lektion.