ב"ה
Har du idéer om hur YeshuApp kan bli bättre?
×

Paralleller i Skriften

Mose

När Mose förde Israel ut ur Egypten och tog dem genom Röda havet, delades vattnet och de passerade genom det. Detta är en tydlig parallell till dopet och ger oss en god förståelse om frälsningen (1:a Korintierbrevet 10:1-2), så låt oss titta närmare på detta.

Historien bakom

Israeliterna var slavar i Egypten och kunde inte bli fria. Oavsett hur hårt de arbetade, lade Farao bara mer och mer bördor på dem. Deras arbete tog aldrig slut, deras situation var hopplös, det fanns ingen frihet i sikte.

Detta är likt situationen för varje människa på jorden. Egypten och Farao representerar synd, bundenhet och slaveri under Satan. Oavsett hur hårt vi anstränger oss, kommer vi aldrig att slippa ur deras grepp. Alla våra egna prestationer saknar betydelse när vi försöker övervinna synd och död. Det spelar ingen roll hur många goda gärningar vi gör, våra dåliga gärningar kommer alltid att dra oss ner i dom och mörker (Efesierbrevet 2:1-5).

Frälsningen

Till slut ingriper Gud och börjar bryta ner Faraos maktposition genom att utföra mirakel och straffdomar. Även om dessa var mäktiga mirakel, var det först efter den tionde och sista domen som Farao släppte israeliterna. Enda sättet att klara sig genom den domen var att offra ett lamm.

På samma sätt är det bara Gud som kan rädda mänskligheten genom Sin kraft, vi är hjälplösa (Efesierbrevet 2:8-10). Det sista steget i Hans frälsning var att offra ett lamm, detta är Messias Yeshua som dog för våra synder (Johannes 1:29).

Dopet

Strax efter att de lämnat Egypten kommer Israel fram till Röda havet och de kan inte komma vidare. Farao ser möjligheten, samlar sin armé och försöker döda dem alla. Då delade Gud havet, Israel passerar igenom och kommer ut i trygghet på andra sidan. När Farao försöker följa efter stängs havet igen och utplånar hans armé; och hela världen såg på (Josua 2:10-11).

Strax efter att du kommit till tro på Messias, bör du också låta döpa dig. Det kommer att bli ett avgörande steg som befäster din nya tro och håller dig på säkert avstånd från ditt gamla liv. Låt det bli ett tecken på Guds seger och förlossning inför hela världen (Matteus 5:14-16).Johannes Döparen

Yeshua föddes nästan samtidigt som Johannes döparen. Det var bara några månader mellan dem. De började även predika sitt budskap till Israel ungefär samtidigt, men Johannes startade strax innan Yeshua.

Det står att Johannes Döparen hade Elias ande (Matteus 11:14), vad menas med detta? Det betyder att han predikade en stark och tydlig omvändelse som påverkade hela nationen, och precis som Elia började han vända nationen tillbaka till Gud (Matteus 3:1-3).

När Israel gick ut för att lyssna på Johannes och de omvände sig, döptes de som ett tecken på deras omvändelse. Den geografiska plats som Johannes valde för sin predikan och dopet var ingen slump. Han valde platsen där Mose hade sitt långa tal i 5:e Mosebok, på andra sidan floden Jordan, mitt emot Jeriko (Johannes 1:28). Låt oss titta närmare på den här platsen.

Löftet

Mose tal i 5:e Mosebok handlade om att förbereda Israel för att inta landet, enligt det löfte som Gud givit till Abraham. Det var dags att börja gå in i Kanaans land.

Johannes budskap handlade om att förbereda Israel på att ta emot Messias, enligt det löfte Gud givit mänskligheten sedan Edens lustgård (Johannes 1:30-34). Det var dags att börja gå in i Guds rike (Lukas 16:16).

Höjer nivån

Moses upprepade mycket av Guds lag och betonade hur viktigt det är att hålla den, lära ut den och göra den i en anda av kärlek och barmhärtighet (5:e Moseboken 6:4-9). Annars skulle de inte få stanna kvar länge i landet.

Både Johannes och Yeshua underströk vikten av att uppfylla den sanna naturen i Guds lag, att hålla den samtidigt som man visar kärlek och barmhärtighet (Matteus 9:13, Johannes 14:15). Om deras generation inte omvände sig, skulle de inte komma in i Guds rike (Matteus 4:1, Lukas 3:7-17).

Vattnet delas igen

Efter att Mose hade avslutat sitt tal dog han, och ledarskapet gavs vidare till hans lärjunge Josua. Då, när det var tid för Israel att korsa Jordanfloden, delade Gud floden som han hade delat Röda havet, och Israel passerade igenom vattnet (Josua 3:14-17).

Yeshua är samma namn som Josua på hebreiska. När Yeshua döps i Jordanfloden, öppnar Gud himlen och den Helige Ande sänker sig ner över Yeshua (Lukas 3:21-22). Efter den dagen började Guds rike manifesteras och människor började komma in i det.

Är inte dessa paralleller ganska fantastiska!? Gud har verkligen förberett vägen för oss och låtit oss förstå vikten av dopet. Låt oss göra en snabb genomgång innan vi går vidare till den sista lektionen.